Werkwijze

kennismaking

Kennismakingsgesprek

Wanneer je vrijblijvend kennis wilt maken met mij en mijn praktijk, voordat je definitief beslist of je een behandeltraject wilt ingaan, dan kan dit! Neem hierover contact met me op.

intakegesprek

Intakegesprek

Je hebt besloten van start te gaan. Tijdens het intakegesprek neem ik alle gegevens met je door. Alles komt op tafel; denk hierbij aan het vastleggen van (N.A.W)-gegevens, tot het in kaart brengen van je voeding- beweeg en leefstijlgewoonten.

voedingsanalyse

Voedingsanalyse

De voedingsanalyse vindt plaats aan de hand van het voedingsdagboek dat ik je gedurende 7 dagen laat invullen. Het geeft inzicht in je eetgedrag.

plan van aanpak

Plan van Aanpak

Samen met de voedingsanalyse, bespreek ik met jou een plan van aanpak. Wat is je doel. Hoe kun je dit bereiken. Is dit realistisch? In gezamenlijk overleg komen we tot een plan.

vervolgconsulten

Vervolgconsulten

Tijdens de vervolgconsulten (duur hiervan is afhankelijk van je streefgewicht) bespreek ik met jou je resultaten en je ervaringen en indien nodig stuur ik je bij. Dit is meteen weer het startpunt voor hoe je verder aan je resultaten werkt.

weegconsult

SOS Consult

Ieder consult is er een weegmoment. Ook is het mogelijk om na het behalen van je streefgewicht af te spreken voor een SOS consult. Dit geeft meteen gelegenheid tot het doornemen van vragen, indien deze er nog zijn.

Gedurende onze consulten, loopt zowel advies over voeding, als advies over beweging en leefstijl als een rode draad door onze gesprekken.