Privacy Verklaring

Gewichtsconsulente Jacinta
Privacy Verklaring

Hier vind je de Privacy Verklaring van Gewichtsconsulente Jacinta. 
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Gewichtsconsulente Jacinta.

0.0 
Inleiding

In deze Privacy Verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De Privacy Verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

0.1
Gewichtsconsulente Jacinta

Je leest op dit moment de Privacy Verklaring van Gewichtsconsulente Jacinta. Als Gewichtsconsulente Jacinta begeleid ik cliënten met gewichtsproblemen volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Basispijler hierbij is gevarieerde voeding, gebaseerd op de ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Gewichtsconsulente Jacinta verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Gewichtsconsulente Jacinta, neem dan gerust contact op!

Gewichtsconsulente Jacinta | 06 – 21 20 50 70
Manzessteeg 1-104 | 7462 EE | RIJSSEN
Btw. Nr. NL001580028B21 | KvK Nr. 70552460

Gewichtsconsulente Jacinta is een Eenmanszaak, die wordt gestuurd door Jacinta van Losser

0.2 
Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Gewichtsconsulente Jacinta. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Gewichtsconsulente Jacinta via de website. In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een kennismaking of consult aan te gaan, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
 1. Analytics
  De website van Gewichtsconsulente Jacinta verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de afspraken en consulten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou van dienst te kunnen zijn.

0.3
Ontvangers

De gegevens die Gewichtsconsulente Jacinta ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Microsoft Office ondersteuning
  Persoonlijke gegevens en alle gegevens over gewichtsmetingen en behaalde resultaten worden in gespreksverslagen vastgelegd. Deze bestanden worden opgeslagen met behulp van Microsoft Office ondersteuning.
 1. Rock Design B.V. te Rijssen
  De e-mail van Gewichtsconsulente Jacinta wordt gehost door Rock Design B.V. te Rijssen. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Rock Design B.V.
  De website en back-ups van de website worden ook gehost door Rock Design B.V. Gegevens die jij achterlaat op de website van Gewichtsconsulente Jacinta zijn op de servers van Rock Design B.V. opgeslagen.

0.4
Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gewichtsconsulente Jacinta, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat jij contact opneemt met Gewichtsconsulente Jacinta via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, adresgegevens en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 1. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of je e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

0.5
Beveiliging

Er worden van jouw persoonlijke gegevens fysieke kopieën gemaakt, zodat er dossier ontstaat van gespreksverslagen en hieruit het verloop van je consulten valt af te leiden. Hieruit is ook af te leiden welke consulten, met welke persoon, op welke datum, met welke hulpvraag en met welke resultaten zijn gevoerd. Gewichtsconsulente Jacinta en jij komen door gezamenlijk overleg tot overeenstemming wanneer consulten worden afgerond, wanneer consulten worden stilgelegd, of wanneer voldoende resultaat is behaald, zodat de periode van consultafname afgerond kan worden. Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde software en systemen. De fysieke kopieën worden opgeslagen in een daarvoor bestemde gesloten kast, alleen en altijd toegankelijk door Gewichtsconsulente Jacinta.

De digitale persoonsgegevens die door Gewichtsconsulente Jacinta worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL-Certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Gewichtsconsulente Jacinta privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 1. 0.6
  Jouw rechten
 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Gewichtsconsulente Jacinta vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Gewichtsconsulente Jacinta.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Gewichtsconsulente Jacinta opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Gewichtsconsulente Jacinta al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gewichtsconsulente Jacinta vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gewichtsconsulente Jacinta niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Gewichtsconsulente Jacinta jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

0.7
Plichten

Gewichtsconsulente Jacinta verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk jouw persoonlijke belang. Jouw gegevens zullen nooit overgedragen worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van mijn diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om gegevens met je te kunnen uitwisselen die jou voorthelpen bij het uitvoeren en realiseren van je hulpvraag betreffende gewichtsproblemen, voeding, beweging en leefstijl. Als deze betreffende gegevens niet worden aangeleverd, kan Gewichtsconsulente Jacinta de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Gewichtsconsulente Jacinta met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Gewichtsconsulente Jacinta behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wanneer Gewichtsconsulente Jacinta dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gewichtsconsulente Jacinta te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

Gewichtsconsulente Jacinta | 06 – 21 20 50 70
Manzessteeg 1-104 | 7462 EE | RIJSSEN
Btw. Nr. NL001580028B21 | KvK Nr. 70552460